Praktiska frågor

Allt det praktiska som ska ordnas före, under och efter begravningen är sådant som vi hjälper till med - oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig. Här är några exempel på sådant som du får hjälp med och sådant som vi tar ansvar för fullt ut. 

  • Hämtning av den avlidna
  • Svepning och påklädnad med egna kläder
  • Transporter 
  • Beställning och arrangemang av blommor
  • Hjälp med utformning av dödsannonser och tackannonser 
  • Kontakt med präster, musiker, sångare och förtäringsställen mm 
  • Professionell hjälp med juridiska frågor såsom bouppteckningar, testamente, arvskiften etc
  • Hjälp med att hitta rätt när det gäller gravstenar och kompletteringar av befintliga stenar