Att dela sorgen

Självskrivna deltagare på en begravning är givetvis anhöriga och nära vänner till den avlidne. Men man har rätt att dela sorgen vid en begravning även man inte tillhör de allra närmaste - om inte de anhöriga vill hålla begravningen inom en mindre krets. Detta utannonseras i så fall i god tid innan begravningen och de gäster som man vill ska närvara får en personlig inbjudan.

Oftast betyder det dock mycket för familjen när människor tar sig tid att närvara.