Minnesstunden

De flesta begravningar avslutas med en gemensam minnesstund,för att begravningsgästerna tillsammans ska få tillfälle att minnas den avlidne.  Inbjudan kan ske via dödsannonsen eller i en speciell inbjudan, muntligt eller skriftligt. 

  Det man bjuder på kan variera med allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör de närmaste vad som passar med hänsyn till lokal, tid på dagen, gästernas ålder och antal samt ekonomi. Man kan också förbereda dukningen, hur gästerna ska placeras, om man behöver sångtexter, förberedelser för tal eller diktläsning osv. Kanske man väljer ut musik som man vet att den avlidne hade uppskattat och arrangerar ett minnesbord med fotoalbum och andra minnessaker. Ju noggrannare förberedelser, desto mer minnesvärd blir minnesstunden.