Vad kostar en begravning?

Kostnaden beror huvudsakligen på utformningen av ceremonin och omfattningen av kringarrangemangen. Den är också beroende av vilken typ av kista man väljer, om det krävs långa transporter, dödsannonsens storlek, hur många som kommer till minnesstunden och vad som serveras där – för att nu ta några exempel.

Prisexempel till begravningsakt 2023

Samtliga exempel är baserade på att begravningen är i Svenskakyrkans ordning och att man är medlem.

Kista för bårtäcke, transport från Motala lasarett till Heliga Korsets kapell i Motala, omhändertagande av avliden, liten dekoration att ha framför kistan, representant vid begravningen i kapell, våra arbetskostnad, digital dödsannons, enkel urna i papp. Kostnad ca 19 000kr

Kista med klädd inredning, dekoration på kistan med band, transport från Motala lasarett till Heliga Korsets kapell i Motala, omhändertagande av avliden, programkort som vi på Casells gör, representant vid begravningen i Motala kyrka, våra arbetskostnad, dödsannons i MvT minnesstund med kaffe och smörgåstårta, dryck och kaka för 30 personer, minnesalbum. Kostnad ca 34 950kr

Om man inte vill ha någon akt utan endast gravsättning.

Kista, transport från Motala lasarett till Heliga Korsets kapell i Motala, omhändertagande av avliden, våra arbetskostnader, enkel urna i papp. Kostnad ca 13 450kr

Ni får alltid dokumentation med kostnaderna i från oss.

Vi lämnar ett exakt pris

Värdigheten i en begravning avgörs inte av hur påkostad den är, det viktiga är omsorgen och engagemanget i ceremonin. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi alltid en aktuell prislista, som ni kan ta del av för att få ett exakt pris på den begravning ni är intresserade av. Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. Alla priser som vi offererar, garanterar vi.

Vem står för kostnaden?

Vanligast är att begravningen betalas med medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan utifrån detta bestämma begravningens omfattning.

Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s k begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.