Inför vårt möte

Vi erbjuder hjälp med alla sorters begravningsakter, från direktkremering, akt med urna, borgerlig begravning till begravning i Svenska kyrkan eller annat trossamfund.

Innan vi ses hos oss på begravningsbyrån finns det frågor som ni inom familjen har nytta av att diskutera. Ju fler saker ni är överens om, desto enklare blir det att ordna en begravning precis som ni vill ha den. Om ni hellre vill att vi träffas i hemmet eller någon annan plats går det givetvis utmärkt. Här är viktiga frågor vi rekommenderar att ni diskuterar:

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum? 
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller fanns andra önskemål? 
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav? 
  • Planerar ni att sätta in en dödsannons och har ni önskemål om hur den ska utformas? 
  • Har ni redan nu några idéer och önskemål inför begravningen? 
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen? 
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad? 

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte diskutera detta innan, så går det självfallet bra att ta upp alla frågor när ni kommer.

Förbered en dödsannons

Här kan ni redan nu förbereda en dödsannons >>

 

Musik och dikter
Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål. Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.
 
Gravsten
Som inspirationskälla inför valet av gravsten har vi tagit fram en skrift som heter "Stenar berättar”. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar.