Valet av ceremoni

Vilken form av begravningsceremoni som ska hållas, är en av de första viktiga saker ni inom familjen bör komma överens om.
 
Val av begravningsakt
Vi erbjuder hjälp med alla sorters begravningsakter, från direktkremering, akt med urna, borgerlig begravning till begravning i Svenska kyrkan eller annat trossamfund.
Nedan kan ni läsa mer om några av alternativen.
 
Kyrklig begravning
Den kyrkliga begravningsceremonin är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.
 
Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin. Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.
 
Begravning med urna - Akt med urna
Urnbegravning eller akt med urna blir allt vanligare och innebär att den avlidne har kremerats innan begravningsakten och att man har en urna istället för kista under begravningsceremonin. 
En akt med urna kan du ha både i Svenska Kyrkans ordning under en borgerlig begravningsakt.
Under en akt med urna ställs urnan på ett bord längst fram i kyrkan/kapellet och den kan, precis som en kista, dekoreras med blommor och med personliga önskemål.
Begravningsakten går till på samma vis som en ceremoni kring en kista, musik spelas, sånger sjungs och tal hålls för den avlidne.
Även om man väljer att kremera den avlidne innan begravningsceremonin måste en kista köpas då det är ett krav från krematorierna både arbetsmiljömässigt men även tekniskt.
 
Att välja begravningsceremoni med urna
Att välja att samlas kring urnan istället för kistan vid begravningsceremonin, kan ibland göra att det bli mer flexibelt både med plats och tidpunkt för ceremonin. 
En möjlighet vid akt med urna är att ha gravsättningen av urnan direkt i anslutning till begravningsceremonin om en gravplats finns. Då bärs urnan ut på kyrkogården och begravningsgästerna samlas kring gravplatsen där akten avslutas.
Vid begravningsceremoni med kista kremeras den avlidne efter ceremonin och du behöver därför gravsätta urnan vid ett senare tillfälle. Oftast kan gravsättningen av urna ske tidigast två till tre veckor efter det att kremeringen har skett.
Om gravsättningen ska ske i en minneslund är det inte tillåtet för anhöriga att närvara, då används heller inte en urna. Möjligheten finns då att hyra en s.k ceremoniurna från begravningsbyrån som kan användas under begravningsceremonin.
 
Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.