Valet av cermoni

Vilken form av begravningsceremoni som ska hållas, är en av de första viktiga saker ni inom familjen bör komma överens om.
 
Val av begravningsakt
Vi erbjuder hjälp med alla sorters begravningsakter, från direktkremering, akt med urna, borgerlig begravning till begravning i Svenska kyrkan eller annat trossamfund.
Nedan kan ni läsa mer om några av alternativen.
 
Kyrklig begravning
Den kyrkliga begravningsceremonin är fortfarande vanligast i Sverige. Utförs den med en präst i svenska kyrkan som officiant kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.
 
Borgerlig begravning
En borgerlig begravningsakt kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Ofta förekommer diktläsning och musik som centrala delar i ceremonin. Även religiösa inslag förekommer i borgerliga ceremonier.
 
Ceremonier enligt andra trossamfund
Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.<p>Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.
 
Musik och dikter
Vilken typ av musik ska framföras vid begravningen? En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förekommer ofta solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån era önskemål. Här är två användbara länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.
 
Gravsten
Som inspirationskälla inför valet av gravsten har vi tagit fram en skrift som heter "Stenar berättar”. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar.